Interesuje me da li moja ćerka može upisati fakultet koji je vezan za prava ili bilo šta drugo vezano za ministarstvo unutrasnjih poslova, ako sam ja osuđivan za krađu i nelegalno posedovanje oružija,bio bih Vam zahvalan ako biste mogli da mi odgovorite u najkraćem mogućem roku.

Poštovani,

Vaša ćerka apsolutno neće biti uskraćena za mogućnost školovanja, bez obzira na krivična dela koja ste Vi počinili. Sankcije u krivičnom pravu su personalnog/ličnog karaktera, znači da su vezane za ličnost počinioca tih dela.

Prema odredbi člana 8. Zakona o visokom obrazovanju, predviđa se da pravo na visoko obrazovanje imaju sva lica sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem, bez obzira na rasu, boju kože, pol, seksualnu orijentaciju, etničko, nacionalno ili socijalno poreklo, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišljenje, status stečen rođenjem, postojanje senzornog ili motornog hendikepa ili imovinsko stanje.

Izuzetno, pod uslovima određenim statutom visokoškolske ustanove, pravo na visoko obrazovanje ima i lice bez stečenog srednjeg obrazovanja koje konkuriše za upis na studijske programe iz umetničkih oblasti.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono

Office - PRO BONO

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office