Da li je svojeručno napisan i potpisan testament potrebno napisati u više primeraka i gde se taj testament deponuje da bi mogao posle da se pročita svima koje obuhvata?

 

Poštovani,

Zaveštalac svoju poslednju volju može izraziti tako što će je svojom rukom napisati i potpisati. Preporučujem Vam da na dnu testamenta naznačite  datum sačinjavanja testamenta. Ovu vrstu testamenta nije potrebno sastavljati u vise primeraka. Testament napisan svojeručno, a zatim i potpisan možete u koverti, ili bez koverte deponovati u sudu. Na ovaj način osiguraćete izvršenje Vaše poslednje volje.

 

Mladi Pro Bono