Punoletna sam osoba. Otac me nikada nije priznao, nikada ga nisam ni videla lično, ali znam ko je. Da li imam pravo da ga tužim za utvrđivanje očinstva? Šta mi je potrebno za podnošenje tužbe?

Poštovana,

Zakonom o parničnom postupku i Porodičnim zakonom propisan je postupak utvrđivanja očinstva kao i rokovi u kojima se tužba za utvrđivanje očinstva može podneti.

Članom 55. Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon ) definisano je da ukoliko očinstvo nije utvrđeno priznanjem, može biti utvrđeno pravnosnažnom sudskom presudom. Pravo na utvrđivanje očinstva imaju: dete, majka i muškarac koji tvrdi da je otac deteta.

Postupak za utvrđivanje očinstva možete pokrenuti podnošenjem tužbe za utvrđivanje očinstva. Dete može podneti tužbu radi utvrđivanja očinstva bez obzira na rok. Potrebno je da podnesete tužbu Višem sudu, a imate mogućnost da birate da li će to biti Viši sud koji je nadležan za opštinu u kojoj prebivalište ima tuženi (Vaš otac) ili sud na čijem području Vi imate prebivalište.

 

 

Mladi Pro Bono