Sin mi je kod bivšeg supruga, sad puni 14.god. Ne mojom voljom, uzeo ga je nasilno kad je imao 3,5god (2003.god). Sudili smo se za starateljstvo 6 godina, nakon čega sam bila svesna da od tog posla nema ništa, da je zakon zastranio u mom slučaju, sudski izvršioci su naišli na niz opstrukcija, a od tad sam dete viđala svega par puta. Nakon mukotrpnih 6,5 godina, poklekla sam i dete je ostalo kod njega uz dogovor koji poštujem i dan danas da plaćam fiksnu alimentaciju za dete od X din iako ga ne viđam. Prošle godine sam zasnovala svoju drugu porodicu i dobila drugog sina. Obzirom da mi je visina prosečne zarade sad X din i da jedva sastavljam kraj sa krajem uz pomoć moje porodice, interesuje me da li po zakonu mogu da tražim smanjenje alimentacije, tj. bar procentualno da se obračunava obzirom da sad iznosi vise od 50%? Koliko taj procenat može da iznosi? Unapred zahvalna na odgovoru.

Poštovana,

Prema čl. 164 Porodićnog zakona, visina izdržavanja može se smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka.

U skladu sa čl. 162, poverilac izdržavanja može po svom izboru zahtevati da visina izdržavanja bude određena u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja.

Ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar itd.), visina izdržavanja, po pravilu, ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja.

Skrećemo Vam pažnju da Vaš bivši suprug nema pravo da Vam ne dozvoli da viđate svoje dete.

Dete ima pravo da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi.

Vaš bivši suprug može potpuno biti lišen roditeljskog prava, jer prema čl. 81 roditelj koji zloupotrebljava prava ili grubo zanemaruje dužnosti iz sadržine roditeljskog prava može biti potpuno lišen roditeljskog prava. Roditelj grubo zanemaruje dužnosti iz sadržine roditeljskog prava, između ostalog, ako sprečava održavanje ličnih odnosa deteta i roditelja sa kojim dete ne živi.

U najboljem interesu deteta je da održava odnose sa oba roditelja, a Vaše je pravo da zaštite i sebe, a pre svega svoje dete, od mogućih zloupotreba.

Mladi Pro Bono