Poštovani, u toku mi je sudjenje gde mi se stavlja na teret kradja 3 automobila kvalifikovana kao član 166. stav 1. Optužnica je iz 20XX godine. S obzirom da se od tada zakon više puta menjao da li imam pravo da tražim blaži član po meni koji je važio u periodu od 2003-2005 a to je kradja vozila član 174. i da li je u tom slučaju nastupila apsolutna zastarelost?

Poštovani,

važećim Krivičnim zakonikom predviđeno je pravilo da se na učinioca krivičnog dela primenjuje zakon koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela, uz ogradu u da ako je posle izvršenja krivičnog dela izmenjen zakon, jednom ili više puta, primeniće se zakon koji je najblaži za učinioca (čl. 5. Krivičnog zakonika). Vama u optužnici nije stavljena na teret krađa vozila već krivično delo neovlašćenog posredovanja ili zastupanja u poslovima spoljnotrgovinskog prometa iz čl. 166. st. 1. Krivičnog zakona Savezne Republike Jugoslavije, koji je važio u to vreme. Za ovo delo je bila predviđena kazna od 6 meseci do 5 godina zatvora. Kasnijim izmenama kojima je zakon pretvoren u Osnovni krivični zakon Republike Srbije nije menjano ništa u pogledu ovog dela (zakon je bio na snazi u periodu 2003-2005).

Što se zastarelosti tiče, u oba zakona koja su bila na snazi pre sadašnjeg predviđeno je da za ovo delo period potreban za relativnu zastarelost krivičnog gonjenja iznosi 5 godina, a za apsolutnu 10 godina (čl. 95. KZSRJ i čl. 95. OKZ). To znači da je po ovim zakonima za Vas već nastupila apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja.

Trenutno važeći Krivični zakonik predviđa krivično delo nedozvoljene trgovine, za koje se, u zavisnosti od njegovog oblika, može izreći vise kazni, od novčane do kazne zatvora u trajanju od 5 godina (čl. 243. KZ). I novi KZ predviđa isto vreme koje je potrebno za relativnu i apsolutnu zastarelost krivičnog gonjenja (čl. 103. KZ), s tim što je vreme od 5, odnosno 10 godina vreme koje je potrebno da zastari najteži oblik ovog dela, a u zavisnosti od okolnosti pod kojim je učinjeno moguće je da je predviđena i blaža kazna pa je samim tim potrebno i kraće vreme za zastarelost. To u Vašem slučaju i nije previse bitno jer je po sva tri zakona koja su mogla da se primene u periodu od izvršenja dela nastupila apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja.

Vaš Pro Bono