Poštovani, U braku sam XX godina i imam sina koji ima XX godina. Želim da se razvedem pošto mi je suprug u istražnom zatvoru, a od tih XX godina je i bio u zatvoru više od polovine tog vremena zbog posedovanja narkotika. Sin ima dobar odnos sa ocem. Ja bih želela da dobijem potpuno starateljstvo nad sinom, što ne znači da bih mu zabranjivala da bude u kontaktu sa ocem, samo bih želela da ni na koji način ne zavisi od oca. Ne želim ni alimentaciju, već samo želim da samostalno mogu da donosim sve odluke vezane za dete. Da li i kako mogu da pokrenem postupak za razvod braka, koji su troškovi istog, i da li i kako mogu da dobijem potpuno starateljstvo nad detetom? Hvala

Poštovana,

Porodični zakon razlikuje sporazumni razvod braka i razvod braka po tužbi. Postupak za razvod braka možete pokrenuti pismenim predlogom za sporazumni razvod braka. Sporazum o razvodu obavezno mora da sadrži i pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine. Sporazum o vršenju roditeljskog prava može imati oblik sporazuma o zajedničkom vršenju roditeljskog prava ili sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava. Ukoliko, međutim, niste u mogućnosti da se dogovorite sa suprugom da Vama prepusti vršenje roditeljskog prava sporazumom o razvodu (što bi bilo poželjno jer je postupak neuporedivo kraći i jeftiniji), brak se takođe može razvesti tužbom za razvod braka. U postupku za razvod braka sud odlučuje o vršenju roditeljskog prava, na osnovu utvrđivanja činjeničnog stanja i mišljenja Centra za socijalni rad i najčešće to pravo dodeljuje majci deteta. Obzirom na način života Vašeg supruga to je gotovo izvesno. Više o razvodu braka možete pronaći na našem sajtu na sledećem linku https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/porodicno-pravo/razvod-braka/

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO