Poštovani, Zanima me da li se razvodom braka deli i stan koji sam na poklon dobio od majke pre sklapanja braka? HVALA

Poštovani,

Prema Porodčnom zakonu Republike Srbije član 168.- sva imovina koju ste stiekli pre sklapanja braka spada u Vašu posebnu imovinu kao i imovina koju ste tokom trajanja braka steklu nasleđem, poklonom, deobom zajedničke imovine ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju samo prava. Stoga, pomenuti stan spada u Vašu posebnu imovinu i njim možete samostalno raspolagati, i ne podleže deobi u slučaju razvoda braka. Međutim, član 170. Porodičnog zakona kaže da ako je tokom trajanja zajedničkog života u braku došlo  do neznatnog uvećanja vrednosti posebne imovine jednog supružnika (u ovom slučaju Vašeg stana), drugi supružnik ima pravo na potraživanje u novcu srazmerno svom doprinosu. A ako je došlo do znatnog uvećanja vrednosti posebne imovine, onda drugi supražnik ima pravo na udeo u toj imovini (stanu) srazmerno svom doprinosu.

Sračno, MLADI PRO BONO