Poštovani, supruga i ja smo suvlasnici dva stana – svako je vlasnik polovine po jednog stana. Hoćemo da se “preknjižimo“ tako da svako bude vlasnik po jednog stana. Gde i kako se to radi? Hvala

Poštovani,

pretpostavljam da suvlasnički odnos na stanovima proističe iz činjenice da su ti stanovi stečeni u braku i da oni predstavljaju vašu zajedničku imovinu (čl. 171. Porodičnog zakona). Da bi svakome od vas pripalo isključivo pravo svojine na stanovima nije dovoljno da se samo uknjižite kao vlasnici jer se prema Zakonu smatra da iako je uknjižen samo jedan suprug na nepokretnosti koja predstavlja zajedničku imovinu vlasnici su oba supružnika (čl. 176. st. 2. PZ).

Dakle, neophodno je da se najpre sprovede deoba zajedničke imovine pa da se tek nakon tako sprovedene deobe vrši uknjižba. Deoba se vrši ili sporazumno ili sudskim putem. Sporazumnu deobu zaključujete u pismenoj formi na osnovu vase zajedničke volje gde sporazumno određujete sve njene detalje (čl. 179. PZ). Ukoliko ne uspete da na taj način da se dogovorite o deobi možete se obratiti sudu sa zahtevom da on u vanparničnom postupku izvrši deobu vase imovine (čl. 180. PZ).

Nakon što se na taj način izvrši deoba moguće je izvršiti uknjižbu na osnovu sporazuma o deobi ili rešenja o deobi. Postupak uknjiženja se sprovodi pred Službom za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda prema lokaciji na kojoj se nalazi nepokretnost. Za detalje oko pojma i potupka uknjižbe savetujem Vam da pročitate sledeći tekst:

https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/stvarno-pravo/uknjizba-prava-svojine-na-nepokretnosti/

Vaš Pro Bono