Koliko dugo sam duzan da placam alimentaciju? Do detetovog punoletstva ili duže?

Poštovani,

prema našem Porodičnom zakonu, obaveza izdržavanja (plaćanja alimentacije) deteta uvek traje najkraće do njegovog punoletstva, a pod određenim uslovima i nakon toga (čl. 154. Porodičnog zakona). Naime, postojaće obaveza izdržavanja i punoletnog deteta u sledećim situacijama:

1.) kada je dete nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstava za izdržavanje, ima pravo na izdržavanje od roditelja sve dok takvo stanje traje;

2.) kada se dete redovno školuje ima pravo na izdržavanje od roditelja srazmerno njihovim mogućnostima, a najkasnije do navršene 26. godine života.

Naglasio bih i da punoletno dete uživa pravo na izdržavanje samo pod uslovom da prihvatanje njegovog zahteva za izdržavanje ne predstavlja očiglednu nepravdu za roditelje odnosno druge krvne srodnike (čl. 155. st. 4. PZ).

Vaš Pro Bono