Poštovani, želeo bih da mi pomognete pravnim savetom vezano za Rešenje Poreske uprave koje sam primio 16.10.2012.g. Navedenim Rešenjem mi je pripisan doprinos za Penzijsko-invalidsko osiguranje poljoprivrednika u iznosu od XXXXXXX dinara na ime duga dana 01.01.2012.g. U obrazloženju, Poreske uprave, navodi se da je na osnovu listinga br—— od dana 09.10.2012.g. koji im je dostavljen od strane Fonda PIO poljoprivrednika izvršena korekcija stanja doprinosa na računu PIO poljoprivrednika br: XXXXXXXXXXXXXXX jer za period od 01.01.1999.g do 31.12.2008.g nisu uradjena zaduženja. Kako je moguće da period od 10 godina bude izostavljen u zaduženju doprinosima za PIO i da mi se to sve odjednom pripiše Rešenjem izdatim dana 09.10.2012.g. ali od 01.01.2012.? Ja sam poljoprivrednik, imam X hektara poljoprivrednog zemljišta koje ne mogu samostalno da obradjujem. Ova godina naročito nije bila povoljna za poljoprivrednu proizvodnju a i ranijih godina sam jedva izlazio na kraj plaćanju obaveza pošto i zdravstveno osiguranje imam kao poljoprivrednik. Moraću uskoro da overim zdravstvenu knjižicu pa zbog velikog duga ne znam šta da radim. Želim da se žalim pa Vas molim da mi pomognete.

Poštovani,

U skladu sa članom 114e Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 93/2012), pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ne zastareva, jer se na osnovu plaćanja ovog doprinosa ostvaruju lična prava poreskog obveznika, pre svega pravo na penziju.

Pod pretpostavkom da je iznos poreza na zarade utvrđen, u skladu sa članom 114b Zakona, pravo Poreske uprave na naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kad je zastarelost počela da teče.

Zastarelost prava na naplatu poreza i sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je obaveza poreskog dužnika dospela za plaćanje.

 

S poštovanjem, 

Mladi Pro Bono