Poštovani, iza smrti bake je vođen ostavinski postupak. U ostavinsko rešenje su ušle samo pokretnosti i otac se na ročištu odrekao nasleđa u korist svog očuha. U međuvremenu smo saznali da je baka imala i neke nepokretnosti. Pitanje je šta sada raditi i da li se odricanje od nasleđa odnosi samo na pokretnosti ili i na ove novopronađene nepokretnosti? Unapred hvala.

Poštovani/a,

Potrebno je da se Vaš otac obrati sudu koji je u ostavinskom postupku sprovedenom nakon smrti njegove majke doneo rešenje o nasleđivanju sa zahtevom za dopunu tog rešenja. Prema članu 128. stavu 1. Zakona o vanparničnom postupku ako se po pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju ili rešenja o legatu pronađe imovina, za koju se u vreme donošenja rešenja nije znalo da pripada zaostavštini, sud neće ponovo raspravljati zaostavštinu već će ovu imovinu novim rešenjem raspodeliti na osnovu ranije donesenog rešenja o nasleđivanju. Međutim, shodno članu 216. Zakona o nasleđivanju odricanje u korist određenog naslednika smatra se izjavom o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela (ugovor o poklonu). Kako se u konkretnom slučaju Vaš otac prihvatio nasleđa (bez obzira što ga je ustupio svom očuhu) time je dao pozitivnu nasledničku izjavu, te se smatra zakonskim naslednikom i na naknadno pronađenoj imovini. Obzirom da se izjava o odricanju od nasleđa u korist sanaslednika ne odnosi i na novopronađenu imovinu, on će kao zakonski naslednik biti u prilici da se prihvati nasleđa.

Srdačno,

MLADI PRO BONO