Sklopila sam sa svojim očuhom ugovor o doživotnom izdržavanju pre nekoliko godina. On mi je u ugovoru ostavio stan u kom smo živeli zajedno ceo život. Interesuje me kakva prava ima njegova ćerka iz prvog braka sa kojom nema nikakve kontakte? I da li ima uopšte neka prava nad tim stanom jer je ugovor sklopljen pred sudijom i njegovom voljom.

Poštovana,

Imovina koja je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju ne ulazi u zaostavštinu primaoca izdržavanja i njome se ne mogu namiriti nužni naslednici. Svoja prava iz zaključenog i overenog ugovora o doživotnom izdržavanju možete da obezbedite upisom u vidu zabeležbe u javnoj knjizi (zemljišnoj, intabulacionoj ili tapijskoj).

Na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. Zakonski naslednici mogu poništaj ugovora zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za ugovor, a najkasnije u roku od tri godine od dana smrti primaočeve. Ovaj rok ne može početi da teče pre smrti primaoca izdržavanja. Međutim, kako ste i sami rekli da ste ugovor zaključili “pre nekoliko godina”, skoro je izvesno da bi takav zahtev ostao bez uspeha.

Srdačno,

MLADI PRO BONO