Postao sam naslednik stana koji je jos 2005.godine kupljen, a nije placen porez na apsolutna prava, doduse ni stan nije uknjizen, odnosno zgrada. Sta je najbolje da radim? Da li ja sad kao naslednik, moram da platim taj porez?

Poštovani,

 

Vi ste, kao naslednik, nasledili i obavezu plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, ako je ona i bila preneta na kupca. Naime, Zakonom o porezima na imovinu predviđeno je  da prodavac ima obavezu plaćanja ovog poreza, dok je kupac supsidijerni jemac, a ako je pak ugovorom predviđeno da kupac snosi trošak poreza, oni su solidarni jemci. Konsultujte ugovor o kupoprodaji stana i vidite za koga je predviđeno da plati porez. Ako o tome nema reči u ugovoru, obveznik je prodavac, a Vi ste supsidijarni jemac, što znači da Poreska uprava može zahtevati naplatu od Vas tek pošto je neuspešno pokušala da se naplati od prodavca stana.

 

 Činjenica da je stan neuknjižen nije od značaja jer poreska obaveza nastaje danom overe potpisa na ugovoru u sudu, odnosno ako ugovor nije overen u sudu, danom kada je kupac stupio u posed nepokretnosti.

 

Vaš Mladi Pro Bono