Dobio sam na poklon kuću u selu (stara oronula gradnja još pre 2. svetskog rata, krov iplafon se urušavaju) i 50 ari zemlje i 10 ari šume, koliko se pllaća porez na to, prilikom prenosa?

Poštovani,

Poreska uprava utvrđuje novčanu vrednost poklonjene imovine, i potom na to zaračunava stopu:
– 1,5% ako ste poklon primili od svog oca/majke/brata/sestre
– 2,5% ako ste poklon primili od daljeg srodnika ili lica sa kojim niste u srodstvu. Dakle

VREDNOST IMOVINE x 1,5% ILI 2,5% = visina vašeg poreskog duga

Ako ste poklon primili od svog deteta, ili bračnog druga, porez ne plaćate.

Vaš Mladi Pro Bono