Deda je testamentom ostavio imovinu unuku. Ostavioceva deca da li imaju prava na nužni deo i u kom obimu?

Poštovani,

 

 Ostaviočeva deca imaju pravo na nužni deo. U kom obimu, zavisi od toga koliko dece ima, ali u svakom slucaju nuzni deo je polovina zakonskog naslednog dela, odnosno onog dela koji bi deca dobila kada testamenta ne bi bilo. Na primer, ako ostavilac ima troje dece i nema zivu suprugu, zakonski nasledni deo dece bio bi po 1/3. Ako međutim ostavilac testamentarno raspolaze ne ostavljajuci deci nista, oni imaju pravo na nuzni deo, svako u iznosu od po 1/6.

 

Vaš Mladi Pro Bono