Prodao sam stan oktobra 2012. Ugovorom je ovlascen kupac da podnese poresku prijavu , a da troskove preza snosimo solidarno 50/50. Kupac do sada (februar 2013.) nije podneo poresku prijavu nadleznoj por.upravi. Nedavno sam opomenuo kupca da to ucini na sto sam dobio odgovor da nema para za porez i da ne zna kad ce imati ?? Sta ja kao prodavac u ovoj situaciji treba da preduzmem ?Da li ja snosim neke posledice zbog ne podnosenja poreske prijave od strane kupca i njegovog nepostovanja ugovora?

Poštovani,

 

 Pretpostavljamo da mislite na porez na prenos apsolutnih prava. Zakonom o porezima na imovinu predviđeno je  da prodavac ima obavezu plaćanja ovog poreza, dok je kupac supsidijerni jemac, a ako je pak ugovorom predviđeno da kupac snosi trošak poreza, oni su solidarni jemci. Međutim, morate imate na umu da je Poresko pravo grana javnog prava, gde se poreska uprava u najvećoj meri vodi efikasnošću naplate, te da ovakve ugovorne odredbe proizvode dejstvo samo između Vas i Vašeg saugovornika. Po zakonu, obaveza plaćanja i obaveza podnošenja poreske prijave, nikada se ne mogu potpuno odvojiti od prodavca, jer je on u najboljem slučaju tek solidarni jemac – što znači da Poreska uprava može ravnopravno tražiti namirenje i od Vas i od saugovornika, po sopstvenom nahođenju.Dakle, odgovor na Vaše pitanje šta treba da preduzmete – jeste da podnesete poresku prijavu, jer svakako ne želite da dođe do postupka prinudne naplate poreza. Na osnovu ugovora koji imate Vi možete podneti  tužbu protiv Vašeg saugovornika, i zahtevati polovinu iznosa poreskog duga, kao što ste i ugovorili.

 

 

Vaš Mladi Pro Bono