Da li je uslov za nasleđivanje po ugovoru o doživotnom izdržavanju najmanje godinu dana prijave boravka na adresi osobe sa kojom je zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju?

Poštovani,

Zakon o nasleđivanju, kojim je definisan ugovor o doživotnom izdržavanju, ne navodi takav uslov za nasleđivanje po ovom osnovu.

Mladi Pro Bono