Poštovani, moje pitanje je sledeće : Bila sam u braku 14 godina, za to vreme sagrađena je dvospratna kuća i još po nešto, razveli smo se 1992 god. što znači pre 20 godina. Da li ja posle toliko godina mogu još uvek da tražim svoj deo za to što je stečeno u braku, i da li tako nešto može da zastari? Inače živim u inostranstvu, ostala sam sama sa sinom kog sam morala sama da školujem i plaćam sve troškove mog bivšeg muža, i tako nisam bila u mogućnosti da ranije pokrenem tako nešto. Unapred Vam hvala.

Poštovana,

Prema odredbi člana 171. Porodičnog zakona, imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu.

Deobom zajedničke imovine, u smislu ovog zakona, smatra se utvrđivanje suvlasničkog odnosno supoverilačkog udela svakog supružnika u zajedničkoj imovini.

Pravo na deobu zajedničke imovine ne zastareva, tako da do momenta deobe titulari prava svojine ste i Vi i Vaš bivši suprug. Jedino ograničenje koje zakon postavlja je da se deoba ne može zahtevati u nevreme, odnosno u vreme kada bi deoba za drugog suvlasnika značila štetu.

Deoba zajedničke imovine može se vršiti za vreme trajanja braka i posle njegovog prestanka( čl. 178.). Može biti sporazumna, ali ako supružnici ne mogu da se sporazumeju, onda deobu vrši sud.

Takođe, pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki. Međutim može se dokazivati i suprotno. Veći udeo jednog supružnika u sticanju zajedničke imovine zavisi od njegovih ostvarenih prihoda, vođenja poslova u domaćinstvu, staranja o deci, staranja o imovini te drugih okolnosti od značaja za održavanje ili uvećanje vrednosti zajedničke imovine.

Ako je posle prestanka zajedničkog života u braku došlo do uvećanja vrednosti zajedničke imovine, svaki supružnik ima pravo na potraživanje u novcu odnosno pravo na udeo u uvećanoj vrednosti srazmerno svom doprinosu( čl. 175. Porodičnog zakona).

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono

 

.