Moj sin je zbog prodaje marihuane osuđen pravosnažnom presudom u trajanju od 4 godine. Trenutno je na izdržavanju kazne zatvora. Dobio je rešenje kojim mu je uvažena amnestija. Zanima me da li bi se, ukoliko napiše molbu za uslovni otpust, smanjenje računalo u odnosu na punu kaznu od 4 godine, ili bi se smanjenje računalo u odnosu na preostalu kaznu smanjenu za procenat kojim je amnestiran? Napominjem da mu se zatvorska kazna sa amnestijom završava 23.07.2013. godine.

Uslovni otpust je institut Opšteg dela Krivičnog prava i sud pravo na uslovni otpust izvodi iz razloga propisanih zakonom. Osuđeni traži uslovni otpust molbom, a sud u svakom pojedinačnom slučaju ispituje da li su ispunjeni uslovi za uvažavanje molbe. Za razliku od uslovnog otpusta, amnestija se predviđa „jednokratnim zakonom“ za lica koja u trenutku njegovog stupanja na snagu ispunjavaju predviđene zakonske uslove i tu sud samo primenjuje zakon i nema pravo da ceni, kao kod uslovog otpusta. Sve ovo u Vašem konkretnom slučaju znači, da ukoliko se licu uvaži molba za uslovni otpust, uslovni otpust će se računati u odnosu na punu kaznu (u ovom slučaju u odnosu na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine).

 

Mladi Pro Bono