Poštovani, suprug moje pokojne tetke, koji ima dvojno hrvatsko i srpsko državljanstvo, vlasnik je stana u Beogradu. U Srbiji nema rođaka, a u Hrvatskoj jednu sestru i decu druge pokojne sestre. Želja mu je da stan po njegovoj smrti naslede rođaci iz Hrvatske, odnosno deca njegove pokojne sestre. Da li to može testamentom urediti? U slučaju da ne ostavi testament, šta će se desiti sa njegovom imovinom nakon smrti? Unapred hvala

Poštovana,

Svako je vlastan da slobodno raspolaže svojom imovinom putem testamenta. Dakle, Vaš teča, ako to želi, sve može ostaviti deci svoje pokojne sestre. Član 7. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije kaže da strani državljani u Republici Srbiji imaju, pod uslovom uzajamnosti, isti nasledni položaj kao i domaći državljani, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. Pošto takav reciprocitet između Republike Srbije i Republike Hrvatske postoji, nema prepreka da ga oni naslede. Takođe, testament mora biti sačinjen u obliku i pod uslovima određenim Zakonom o nasleđivanju RS (sve što je potrebno možete pronaći na sledećem linku https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/nasledno-pravo/testamenti-u-srbiji-kako-saciniti-punovazan-testament/)

U slučaju da ostavilac ne sačini testament, primeniće se zakonska pravila nasleđivanja. Svi zakonski naslednici se grupišu u nasledne redove. Između naslednih redova postoji princip isključivosti i sledoreda, tako da naslednici bližeg naslednog reda isključuju iz nasleđa naslednike daljeg naslednog reda. Prvi nasledni red čine ostaviočeva deca i bračni drug i svi nasleđuju na jednake delove. Međutim, ako ostavilac nema potomstva, bračni drug ne nasleđuje u prvom naslednom redu. Drugi nasledni red čine ostaviočev bračni drug, ostaviočevi roditelji i njihovo potomstvo. Obzirom da Vaš teča nema naslednika prvog naslednog reda (bračni drug i deca), niti žive roditelje, naslediće ga njegova sestra (jednu polovinu) i deca njegove pokojne sestre (drugu polovinu zaostavštine na jednake delove) pod uslovom da nadžive ostavioca.

Srdačno,

MLADI PRO BONO