Poštovani, Sklopila sam ugovor o doživotnom izdržavanju sa bakom XXXX godine, a venčala sam se XXXX godine. Da li moj suprug, kada baka umre, ima pravo na nasleđe ostavljeno tim ugovorom između bake i mene? Hvala

Poštovana,

Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.

Ugovor o doživotnom izdržavanju, kao i svaki ugovor, predstavlja pravni odnos između tačno u njemu navedenih strana. Stoga, Vaš suprug nema nikakva prava iz ugovora o doživotnom izdržavanju, zaključenog između Vas i bake.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono