Poštovani, Razveden sam i plaćam alimentaciju 30 posto od plate maloletnom detetu, pritom imam majku koja je nervno bolesna i hospitalizovana. Oduzeta joj je poslovna sposobnost. Ja sam joj staratelj i njoj plaćam deo para, jer mi traži ustanova, a majka ima penziju koja ide direktno ustanovi. Zanima me da li mogu da se sudski oslobodim da plaćam majci alimentaciju? S obzirom da moji troškovi dažbina i alimentacija prelaze platu, a ona već ima penziju, koja ide u zavod gde leži. Zanima me i koja je granica da se čoveku uzme od plate za sve alimentacije? Da li je to 30 ili više procenata?

Poštovani,

Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Potrebe poverioca izdržavanja zavise od njegovih godina, zdravlja, obrazovanja, imovine, prihoda te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja. Mogućnosti dužnika izdržavanja zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegove imovine, njegovih ličnih potreba, obaveze da izdržava druga lica te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja.

Poverilac izdržavanja može po svom izboru zahtevati da visina izdržavanja bude određena u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja. Ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar itd.), visina izdržavanja, po pravilu, ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenihza poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja.

Više o institutu izdržavanja možete pogledati od 154. do 167. člana Porodičnog zakona Republike Srbije.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono