Poštovani, potreban mi je savet. Naime, kao vozač traktora bio sam učesnik saobraćajne nezgode kada je vozilo naletelo na traktor koji je vukao mašinu za bacanje dubreta, a kojim sam ja upravljao i tom prilikom je u kabini traktora sa mnom bio i vlasnik traktora. Traktor se kretao noću na otvorenom putu pred neposredni ulazak u naseljeno mesto sa upaljenim žutim rotacionim svetlom, ispravnim uređajima za osvetljenje na traktoru i sa okačenim refletkujućim trouglom na mašini za đubre koja fabrički nema druge uređaje koje je osvetljavaju. Vozač vozila koje je naletelo na nas tvrdi, kao što je i naveo u policijskoj izjavi, da je video rotaciono svetlo i traktor, ali ne i mašinu na koju je naleteo (mašina je ukupne dužine 3,5m). Pozvana je policija na uviđaj jer je bilo lakše povređenih, a i zato što traktor nije imao polisu osiguranja jer je registrovan na trajne tablice po starim propisima koji su i dalje na snazi pa je na osnovu toga bio neophodan uviđaj. Pozvana je osoba koja se nalazila u kabini traktora (vlasnik traktora) da se izjasni oko saglasnosti o odlaganju krivičnog gonjenja protiv vozača putničkog automobila koje je naletelo na traktor, ali i protiv mene kao vozača traktora u tom trenutku a na osnovu krivične prijave koju je podnela policijska uprava za ugrožavanje bezbednosti saobraćaja čl.289 st.3 a u vezi st.1. Pitanje: 1) da li prihvatiti deo odgovornosti kao vozač traktora i potpisati saglasnost? 2) da li postoji mogućnost za naplatu štete ukoliko su oba vozača kriva? 3) da li štetu koju je uzrokovao traktor pokriva Garantni Fond i ako pokriva da li to znači da će Garantni Fond sasvim sigurno potraživati regresiranje štete od mene kao vozača traktora ili samog vlasnika? 4) da li je u konkretnom slučaju bolje ući u postupak ili završiti ceo slučaj dok je još u predkrivičnom postupku? Hvala na vremenu i razumevanju.

Poštovani,

ukoliko postoji bilo kakva mogućnost da problem rešite bez vođenja krivičnog postupka, moj savet je da to i učinite. Međutim, koliko sam shvatio, u pitanju je mogućnost da se odloži krivično gonjenje, a ne da se od krivičnog gonjenja odustane. Trebalo bi videti konkretnije šta se misli pod odlaganjem.

Što se štete tiče, obeštećenju prethodi utvrđivanje stepena odgovornosti za nastanak štete, a u Vašem slučaju bi se utvrđivalo da li ste krivi Vi, ili vozač drugog vozila, ili obojica, a u poslednjem slučaju bi se utvrđivalo ko je dao veći doprinos nastanku štete, te na osnovu toga i eventualna naknada štete.

Garantni fong nadoknađuje štеtu оd upоtrеbе mоtоrnоg vоzilа, čiјi vlаsnik niје zаklјučiо ugоvоr о оbаvеznоm оsigurаnju, а biо је dužаn dа sе оsigurа prеmа оdrеdbаmа zаkоnа. Takođe, od 2009.godine, fond nadoknađuje štete nastale od traktora. Fond ima pravo da se regresira, ali samo ukoliko je postojala obaveza da se vozilo osigura.

Srdačno,

Zoran Prijović, advokat