Poštovani, postavila bih Vam pitanje u vezi sa mobingom tj.tužbom za mobing. Konačno sam skupila snage i živaca da podnesem tužbu protiv poslodavca koji me “mobinguje“ vec duže vreme. Ali to jos nije predato sudu i kod mene se dešava preokret tj. dobijam ponudu za drugi posao koji jos nisam prihvatila ali s obzirom na malretiranje koje trpim, vrlo teško ću to odbiti. Da li mogu da nastavim sa postupkom naknade nematerijalne štete zbog zlostavljanja na poslu iako neću više biti zaposlena u toj firmi? Da li je moguće da tužba zbog mobinga bude podneta i posle prestanka radnog odnosa bilo sporazumom bilo okazom s moje strane? Hvala unapred!!

Poštovana,

 

Vi, kao neko ko smatra da je pretrpeo fizički bol i strah od strane poslodavca, možete da tužite za naknadu nematerijalne štete, nezavisno od toga da li ste i dalje u radnom odnosu kod poslodavca. Irelevantno je dakle da li još radite tamo, jer kao neko ko je pretrpeo fizički bol i strah, imate pravo da ga tužite i zahtevate da vam se isplati određena suma novca na ime nematerijalne štete. Bitno je samo dokazati u parničnom postupku da ste zaista bili žrtva mobinga, za šta možete koristiti sva raspoloživa dokazna sredstva.

 

Mladi Pro Bono