Poštovani, Moj otac je u procesima sudjenja u kojima ga zastupa jedan advokat. Naše su sumnje da je ili podplaten od druge strane ili je jednostavno nemotivisan ili nestručan da valjano odradi posao. Njihov dogovor je bio da će advokat dobiti 30% od odštete koja se dobije. Pošto on na sudjenjima skoro da odmazže, ponekad se i ne pojavi, piše netačne izveštaje, moj otac bi hteo da nadje drugog ali se plaši da on može da traži pare. Koje su opcije mog oca? Hvala unapred.

Poštovani,

 

Prema članu 92 Zakona o parničnom postupku, stranka može u svako vreme da opozove punomoćje, što se mora saopštiti sudu pred kojim se vodi postupak, pismeno ili usmeno na zapisnik. Vi ste se sa sadašnjim advokatom dogovorili da mu isplatite 30 procenata od dobijene odštete, što je tzv obligacija cilja – dakle, uslov za isplatu tih 30 procenata na ime honorara advokata bi bilo jedino u slučaju da on uspe u sporu i obezbedi Vašem ocu pomenutu odštetu. Vi svakako možete otkazati punomoćje u svako doba i naći novog advokata. Pitanje je samo da li ste se dodatno dogovorili sa sadašnjim advokatom da mu po tarifi plaćate i svaki odlazak na ročište, za tužbu i podneske koje je slao sudu, ili je jedino dogovoreno plaćanje bilo tih 30 posto. On tih 30 posto ne može od Vas da zahteva, jedino bi mogao da naplati odlaske na sud i ono što smo gore pomenuli.

 

Mladi Pro Bono