Postovani, napravio sam prekrsaj clan 331 stav 1 tacka 21 ZoBS-a presao sam na trepcuce crveno svetlo na pruznom prelazu sa polubranicima. Kolika ce mi kazna biti i da li ce biti zabrana?

Poštovani,

kazna za ovaj  prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima je novčana kazna u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara ili kazna zatvora u trajanju do 30 dana. Uz ovaj prekršaj će Vam biti izrečeno i 6 kaznenih poena (čl. 335. st. 1. tač. 44. ZOBS) a takođe će Vam biti izrečena i mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje 3 meseca (čl. 338. st. 1. tač. 25. ZOBS).

Vaš Mladi Pro Bono