Poštovani, napisao sam testament svojeručno i potpisao, zalepio koverat i na njemu napisao: “Otvoriti posle mog ODLASKA“ U tekstu sam ostavio sve zajedno stečeno bračnom drugu na raspolaganje, sa željom da ona svojim testamentom, ako želi, podeli deci rođenoj u našem braku. Da li će to biti dovoljno da ona bezbrižno uživa stečeno?

Poštovani,

Sačinili ste tzv. olografski (svojeručni) testament. Za ovu vrstu testamenta potrebno je da ga zaveštalac svojom rukom napiše i potpiše (član 84. stav 1 Zakona o nasleđivanju), što ste Vi i učinili, te je Vaš testament punovažan. Iako nije obavezno, poželjno je naznačiti datum i mesto sačinjenja. Takođe, preporučljivo je da testament bude overen, jer će na taj način testament dobiti na snazi.

Međutim, Vaša deca će posle Vaše smrti ( i pored testamenta) imati pravo da zahtevaju nužni deo (svako od njih ima pravo na polovinu dela koji bi im pripao da nema testamenta). Inače, prema zakonskom redu nasleđivanja (kada nema testamenta) bračni drug i deca ostavioca nasleđuju na jednake delove. Pošto je reč o imovini zajednički stečenoj u braku, Vaša supruga je već vlasnik idealne polovine (važi zakonska pretpostavka da su udeli supružnika jednaki), pa će se nužni deo računati samo u odnosu na udeo koji pripada Vama.

Ako i dalje imate neke nedoumice ili su Vam potrebne dodatne informacije, slobodno nam se obratite.

Srdačno,

MLADI PRO BONO