Pitanje: Poštovanje. Planiram da zakupim lokal za privatni posao, pa me zanima,ako potpišem ugovor na 12 meseci o zakupnini lokala,a isti napustim recimo posle 6 meseci, da li sam dužan da platim zaostale kirije ili mogu da napustim lokal bez obaveze prema vlasniku lokala ?

Poštovani,

 

Kako ne biste dovodili sebe u situaciju da plaćate lokal koji više ne koristite, bilo bi dobro rešenje da u ugovoru o zakupu predvidite neki otkazni rok ( na primer, svaka ugovorna strana može otkazati ugovor o zakupu tako što pismeno obavesti drugu stranu sa otkaznim rokom od x dana), i pritom utvrdite da ukoliko Vi, kao zakupoprimac otkažete ugovor, nećete imati obavezu da platite kirije do 12 meseci ( na koliko sklapate ugovor),  nego onoliko koliko ste koristili predmetni lokal.

 

Mladi Pro Bono