Postovani, molio bih Vas ako ste u mogucnosti da mi odgovorite na sledece pitanje. Ukoliko mi sudija za prekrsaje, u roku od godinu dana zapravo od dana prekrsaja nije poslao ni jedan poziv za saslusanje. Da li to znaci da je nastupila zastarelost? U pitanju je javni red i mir. Unapred hvala

Poštovani,

prema Zakonu o prekršajima prekršajni postupak ne može se pokrenuti ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen (čl. 76. st. 1. ZOP). Ovde je u pitanjz tzv. relativna zastarelost koja se može prekinuti svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi gonjenja učinioca prekršaja i po preuzimanju svake od ovih radnji rok za zastarelost počinje teći iznova (čl. 76. st. 3. i 4. ZOP). Ipak, kada protekne dvostruko vreme potrebno za nastupanje relativne zastarelosti, odnosno dve godine od dana kada je prekršaj učinjen nastupa tzv. apsolutna zastarelost i gonjenje za ovaj prekršaj se više ni pod kojim uslovima ne može preduzeti (čl. 76. st. 7. ZOP).

Ukoliko u Vašem slučaju nije bilo nikakvih radnji nadležnih organa koje bi prekinule tok zastarelosti (pozivanje od strane prekršajnog suda, saslušanja i sl.) i ukoliko je proteklo godinu dana od učinjenog prekršaja ili od dana kada je učinjena poslednja službena radnja došlo je do nastupanja zastarelosti.

Vaš Mladi Pro Bono