Molim za savet, kako da se izjasni moja sestra u ostavinskoj raspravi za nasom majkom, s obzirom da je nas dogovor da stan (uknjizen na mamino ime) treba da ostane meni, a da ne dodjem u situaciju da placam porez na nasledjeni stan.

Poštovana,

Ukoliko se Vaša sestra na ostavinskoj raspravi bude odrekla svog naslednog dela u vašu korist, na to njeno raspolaganje primeniće se pravila koja se odnose na poklon, uključujući i obavezu poklonoprimca (tj. Vas kao poklonoprimca koji se u odnosu na poklonodavca nalazi u drugom naslednom redu) da na primljeni poklon plati porez po poreskoj stopi od 1,5% od poreske osnovice (vrednosti poklona).  Međutim ukoliko se Vaša sestra jednostavno odrekne nasleđa (tj. odbije da bude naslednik) a nema svojih potomaka koji bi po pravu predstavljanja stupili na njeno mesto, ili ukoliko se I oni odreknu nasleđa, nasledni deo koji je njoj sledovao će biti podeljen među naslednicima koji se svog prava na nasleđivanje nisu odrekli.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono