Ja, supurg i sin koji ima 6 godina živimo u kući koja samo što se nije srušila usled klizišta zemlje na kojoj je sagrađena.Stan koji nameravamo da kupimo bi se vodio na moje ime. S obzirom da moj suprug ima u vlasništvu pomenutu kuću, da li imamo pravo na povraćaj PDV-a na kupovinu prvog stana. Ja u vlasništvu nemam nijednu nepokretnost i nikada nisam imala, kao ni naše dete. Stan koji nameravamo da kupimo ima 62 m2.

Poštovana,

Vaš suprug ne ostavaruje pravo na povraćaj PDVa s obzirom na to da je već posedovao nepokretnost na teritoriji Republike Srbije. Međutim ukoliko bi ste  kupac novog stana bili Vi, ostvarili biste pravo na povraćaj PDV i to na 40m² za vas i po 15m² po svakom članu porodičnog domaćinstva koji prethodno nije posedovao stan. Praktično to znači da biste imali pravo na refundaciju PDV za 55m² (40m² za vas +15m² za vaše dete). Za ostatak kvadrature nećete moći da ostvarite povraćaj PDVa.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono