Da li se Zakon o amnestiji član 4. odnosi na lica koja su u bekstvu i za kojima je raspisana poternica, ili i na lica za kojima je nekada bila raspisana poternica, a koja je kasnije ukinuta i lice se nalazi na izdržavanju kazne? Da li takvo lice podleže amnestiji?

 

Prema odredbama člana 4. Zakona o amnestiji (Sl. glasnik RS”, br. 107/2012) amnestiji ne podležu pravnosnažno osuđena lica za koja je do dana stupanja na snagu ovog zakona naređeno izdavanje poternice zbog nejavljanja na izdržavanje kazne zatvora ili zbog bekstva sa izdržavanja kazne zatvora. Ovom odredbom obuhvaćena su i lica za kojima je bila raspisana poternica, a sada se nalaze na izdržavanju kazne zatvora.

Mladi Pro Bono