Poštovani, moj suprug je pozvan na sud kao optužen za krivično delo 194/1 (K3), odnosno nasilje u porodici – pretnje. Koliko sam uspela da pronađem na netu za taj oblik predviđena je kazna zatvora od 3 meseca do 3 godine. Mene zanima da li je moguće da prođe samo sa novčanom kaznom s obzirom da je mu je prvi put i da se kaje. Da li će mu, ako bude osuđen, to ostati u uvidenciji zauvek ili zastareva posle nekog perioda? Hvala unapred!

Poštovana,

tačno ste se informisali da je za krivično delo nasilja u porodici iz stava 1. čl. 194. Krivičnog zakonika predviđena kazna zatvora od 3 meseca do 3 godine. Novčana kazna nije predviđena za ovo krivično delo. Sud će u krivičnom postupku utvrditi sve okolnosti slučaja. Držanje Vašeg supruga nakon učinjenog krivičnog dela, kao i ranija neosuđivanost će svakako biti cenjene kao olakšavajuće okolnosti u slučaju.

Ukoliko bude osuđen na kaznu zatvora u kraćem trajanju od dve godine (a sasvim je izvesno da neće biti osuđen na veću kaznu uzevši u obzir sve okolnosti) sud mu može izreći i uslovnu osudu sa vremenom proveravanja koje ne može biti kraće od jedne ni duže od 5 godina (čl. 65. st. 2. KZ). Vreme proveravanja je period u kome traje uslovna osuda i u kojem se ne sme izvršiti drugo krivično delo jer će se “aktivirati” kazna zatvora koju je zamenila uslovna osuda.

Takođe, moguće je da sa javnim tužiocem dogovori oko primene tzv. oportuniteta (više o ovom institutu pročitajte na našem sajtu https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/krivicno-pravo/oportunitet-236-zkp-2/). Ovde bih Vam samo naglasio da Vi kao oštećena morate dati saglasnost na primenu ovog instituta i od Vaše volje zavisi da li će se on primeniti uprkos dogovoru okriviljenog i tužioca. Takođe, jedna od najvećih pogodnosti ovog instituta je što se krivično delo neće upisivati u kaznenu evidenciju ukoliko se ispune uslovi koje odredi javni tužilac.

Što se kaznene evidencije tiče, ukoliko Vaš suprug bude bio osuđen od dužine kazne zavisiće vreme koje je potrebno da se izbriše iz kaznene evidencije i da prestanu sve pravne posledice osude (u Zakonu se ovaj postupak naziva rehabilitacija). Nakon rehabilitacije se smatra da to lice nikada nije bilo osuđivano. Do rehabilitacije će po samom zakonu doći ukoliko Vaš suprug po proteku određenog vremena od izdržane kazne ne učini novo krivično delo:

1.)    za uslovnu osudu – godinu dana nakon isteka vremena proveravanja

2.)    za kaznu zatvora do 6 meseci – 3 godine od odsluženja kazne

3.)    za kaznu zatvora od 6 meseci do 1 godine – 5 godina od odsluženja kazne

4.)    za kaznu zatvora od 1 godine od 3 godine – 10 godina od odsluženja kazne

Vaš Mladi Pro Bono