Da li se prilikom plaćanja bilo kakve popravke na ili u zgradi, suma deli po broju stanova u zgradi ili po kvadraturi stanova?

Poštovani/a,

U skladu sa članom 24. Zakona o održavanju stambenih zgrada Republike Srbije:

„Troškove održavanja stambene zgrade snose vlasnici stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade srazmerno učešću površine svojih stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade u površini svih stanova i drugih posebnih delova u zgradi, prema stvarno učinjenim troškovima.“

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono