Pitanje: Dobar Dan Majka i Tetka su dobile posle ostavine 50/50 % stana koji je bio dedin. Moje pitanje glasi da li ja mogu dobiti na poklon majcin deo i kako,da li se to placa i ako se odlucimo na prodaju stana da li ja mogu ostaviti ovlacsenje tetki da ga ona proda ako ja nisam tu ili nisam u mogucnosti da prisustvujem prodaji ?

Poštovani,

Naravno da možete dobiti na poklon majčin deo. Potrebno je da sastavite Ugovor o poklonu https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/primer-ugovora-o-poklonu/, i overite ga u sudu, za šta se plaća određena taksa. Zatim, da biste se u Katastru nepokretnosti uknjižili kao vlasnik ½ stana, nakon zaključenog Ugovora o poklonu, morate da od Poreske uprave dobijete potvrdu da ste oslobođeni poreza na poklon shodno članu 21 Zakona o o porezima na imovinu: “Porez na nasleđe i poklon ne plaća poklonoprimac prvog naslednog reda”. Onda sa ugovorom i potvrdom poreske uprave odete u Katastar nepokretnosti, platite taksu za uknjižbu prava svojine i postali ste vlasnik polovine stana, odnosno suvlasnik sa Vašom tetkom.

Što se tiče prodaje celog stana, u vezi sa tim morate imati saglasnost i drugog suvlasnika, tj. tetke. Ako ste se zajedno složile da prodate stan, naravno da možete dati ovlašćenje Vašoj tetki da u svoje ime, a za Vaš račun zaključi Ugovor o prodaji stana, s tim što punomoćje mora biti overeno u sudu, i mora sadržati specijalno ovlašćenje u tom pogledu.

 

Srdačno,

MLADI PRO BONO

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office