Poštovani , Imam dug po kreditnoj kartici od 22.000 din pri čemu je poslednje korišćenje izvršeno pre više od 3 godine pa me interesuje: Da li je dug zastareo i da li me banka može tužiti za krivično delo iz člana 228 stav 2. Pošto je prošlo više od 3 godine.

Poštovani,

Krivično delo iz člana 228 stav 2 glasi jeste Izdavanje čeka i korišćenje platnih kartica bez pokrića i njegov oblik glasi:

Novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 3 godine, kazniće se i ko izda ili stavi u promet ček, menicu, akceptni nalog, kakvu garanciju ili kakvo drugo sredstvo plaćanja ili obezbeđenja plaćanja, iako zna da za to nema pokrića i time sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi deset hiljada dinara.

Ovo krivično delo se goni po službenoj dužnosti, pa Banka ne tuži, već samo podnosi krivičnu prijavu, a na tužilaštvu je, a onda i sudu je da ispita da li postoje elementi ovog krivičnog dela ili ne.

Shodno članu 103 Krivičnog zakona, stav 1 tačka 6), krivično gonjenje za ovo krivično delo zastareva u roku od 3 godine od izvršenja.

Srdačno,

Mladi Pro Bono