Pozdrav, molim za savet. Sestra hoce da pokloni majci imovinu i to garsonjeru i 2 placa. Kakva je procedura i da li majka nesto placa zbog toga recimo porez ili takse. Unapred hvala.

Poštovani,

Zakonom o porezima na imovinu propisano je da poklonoprimac koji se u odnosu na poklonodavca nalazi u drugom naslednom redu plaća porez na nasleđe i poklon po poreskoj stopi od 1,5% od poreske osnovice (tržišna vrednost na poklon primljene imovine). Budući da se Vaša majka u odnosu na Vašu sestru nalazi u drugom naslednom redu, a u skladu za odredbama Zakona o nasleđivanju (čl. 12.) dužna je da prijavi i plati porez na imovinu koju je dobila na ime poklona. Poreska prijava se podnosi poreskom organu u opštini na čijoj se teritoriji nalazi nepokretnost koja se prima na poklon (čl. 35 Zakona o porezima na imovinu). Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana zaključenja ugovora o poklonu.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono