Postovani ,majka mog deteta se porodila u Crnoj Gori , nismo vencani i nije me navelja kao oca. Na koji nacin ja mogu da dodjem do ocinskih prava i ako dodjem do njih dali ce ona moci da vodi dete u Crnu Goru bez moje saglasnosti? Hvala

Poštovani,

Porodičnim zakonom (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011), članom 45. je propisano utvrđivanje očinstva. Utvrđivanje očinstva nad detetom se može učiniti priznanjem očinstva ili pravnosnažnom sudskom odlukom (st. 4. člana 45.) ukoliko uslovi iz prethodnih stavova nisu ispunjeni.

Međutim, ukoliko imate nameru da priznate očinstvo nad detetom, sa priznanjem očinstva mora da se saglasi majka ako je navršila 16. godinu života i ako je sposobna za rasuđivanje, kao što je predviđeno članom 48. Zakona.

Prema članu 55. Zakona, ako očinstvo nije utvrđeno priznanjem, može biti utvrđeno pravnosnažnom sudskom presudom. Tada pravo, prema stavu 2. Ovog člana imaju: dete, majka i muškarac koji tvrdi da je otac deteta.

Ukoliko se čak i utvrdi Vaše očinstvo nad detetom, ono se može osporavati, prema člnu 56. Porodičnog zakona.

Da zaključimo, sve dok se očinstvo ne utvrdi, muškarac koji tvrdi da je otac deteta ne može imati bilo kakva prava niti obaveze prema majci ili detetu. Vaše pravo se jedino sadrži u mogućnosti pokretanja postupka za utvrđivanje očinstva pravnosnažnom sudskom presudom.

Što se tiče putovanja deteta, Zakonom o putnim ispravama (“Sl. glasnik RS”, br. 90/2007, 116/2008, 104/2009 i 76/2010), članom 29. propisana je obaveza podnošenja pismene saglasnosti drugog roditelja uz zahtev za izdavanje putne isprave za maloletna lica. Izuzetak postoji u situaciji ako je jednom od roditelja odlukom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili je odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo, nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja (ostali slučajevi se odnose na situacije kada se roditelj vodi kao nestalo lice, kada nije poznato njegovo prebivalište ili boravište, ili je umrlo lice).

Ukoliko budete utvrdili očinstvo nad detetom, imaćete sva prava i obaveze predviđene Porodičnim zakonom i drugim odgovarajućim propisima.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono