Pitanje: Imamo jedan problem. Ja i moj brat imamo kuće u istom dvorištu, nismo ogradjeni. Pre 20 godina ja sam napravio kuću u mom delu placa koji nam je ostavio nas otac posle smrti.Otac nam je ostavio kuću i plac da podelimo ali ja sam njemu (bratu) poklonio moj deo kuće a on meni njegov deo placa,imamo ugovor o poklonu sudski overen i potpisan. Pre neki dan on je moj deo placa(koji mi je sudski poklonio) raskopao i sproveo cevi da tuda uvede vodu u kuću. Ja sam išao u policiju jel imam ugovor da je taj plac sada moj, a oni su mi rekli da mogu da ga tužim, ali ja znam koliko to traje. Da li ja mogu da raskinem ugovor o poklonu ili da ja taj deo cevi koji ulazi u moj plac mogu da otkopam i da izbacim? Molim vas posavetujte nas. Unapred zahvalan

Poštovani,

 

 

Kažete da ste vi napravili pre 20 godina kuću na očevom placu pored postojeće (očeve) kuće i ostatka placa koje je otac ostavio vama i bratu. Niste naglasili doduše kako je rešena situacija kada ste vi gradili vašu kuću na očevom placu, ali  to ćemo zanemariti i pretpostaviti da je ostatak placa i očeva kuća ostavljena da se podeli izmedju vas i brata, te ste vi sklopili ugovor kojim se vi odričete dela očeve kuće u bratovu korist, a brat se odriče dela placa u vašu korist, u zamenu za deo kuće. Taj ugovor je sklopljen i overen u sudu.  Pošto kažete da je on raskopao vaš deo placa da bi sproveo vodu i to bez vaše dozvole, jedino što vi možete jeste da ga tužite zbog ometanja poseda, a rok za to je 30 dana od dana kada ste primetili smetanje ( subjektivni rok). Da se raskopavanje i dalje ometanje ne bi nastavilo, možete da uz tužbu predložite privremenu meru zabrane daljeg smetanja, koja će trajati do okončanja postupka, i tako preduprediti dalje ugrožavanje vaše svojine. U svakom slučaju ne možete sami da raskopavate te cevi, već se stvari moraju rešavati sudski, ako već sa bratom ne možete da se sporazumete.

 

 

S poštovanjem,

 

 

Mladi Pro Bono