Sa suprugom ne živim već 7 godina, nismo se sudski rastali još uvek. Pre 5 godina moji roditelji su nam kupili kuću, kako bi spasili naš brak, ja sam bio izuzetno “naivan“ pa sam na ugovoru stavio da je i ona kupac, kao da smo nas dvoje kupili kuću pola-pola. Mi se u tu kuću nikada nismo uselili jer je ona uvek imala neke zahteve tipa “da bude sve novo“, ja nisam stalno zaposlen, radim sve i svašta. Takođe još uvek nismo preveli kuću, niti bi moja “supruga“ sa mnom živela (ima momka već 2 godine). Sada bih ja da prevedem kuću samo na sebe jer je to u suštini samo moja kuća, pa me zanima kako to da uradim. Zanima me da li je to moguće pošto je po ugovoru moja “supruga“ isto kupac, i šta treba da uradim da bi kuća bila samo moja?

Poštovani,

Ukoliko je u kupoprodajnom ugovoru, overenom u sudu, navedeno da ste Vi i Vaša supruga kupci kuće, Vi imate položaj suvlasnika sa udelom od jedne polovine. Ukoliko pod pojmom prevođenja kuće na svoje ime mislite na upis prava svojine u katastar nepokretnosti, Vi se možete upisati u list nepokretnosti samo kao vlasnik jedne polovine kuće. Prilikom podnošenja zahteva za upis prava svojine, morate da priložite i kupoprodajni ugovor u kome Vaša supruga stoji kao jedan od kupaca sa pravom svojine na jednoj polovini kuće, pa će katastar nepokretnosti prilikom upisa Vašeg prava svojine na polovini kuće, upisati i njeno pravo svojine na drugoj polovini kuće.

Vi možete postati jedini i isključivi vlasnik kuće ako je Vaša supruga spremna da sa Vama zaključi ugovor o poklonu kojim bi Vama poklonila svoju polovinu kuće.

Mladi Pro Bono