Dobar dan, molim Vas da mi kažete, sestra i ja smo nasledile kuću od oca, ja želim da prodam svoj deo i poslala sam ponudu preče kupovine, gde u toj ponudi tražim X eura za svoju polovinu, što je ispod svake cene, sestra je na ponudu odgovorila da hoće da kupi ali je ponudu dopunila da želi da zajedno podelimo sve troškove neplaćenih dugova (struja, telefon, infostan, voda, kablovska tv, dug za rts televiziju, gas). Da li se smatra da je sestra ovom dopunom odbila moju ponudu, jer ako pristanem na njene uslove meni od cene koju tražim za moju polovinu ostaje dosta manje novca, neplaćeni dugovi iznose oko X eura, samo me zanima da li je onda ponuda odbijena i da li mogu da prodam trećem licu, ja već imam kupca koji bi platio dosta veću cenu. Hvala unapred.

Poštovana,

Pravo preče kupovine suvlasničkog udela na nepokretnosti uređeno je Zakonom o prometu nepokretnosti. Članom 7 Zakona propisano je da ponuda koja se dostavlja nosiocu prava preče kupovine, mora da sadrži podatke o nepokretnosti, ceni i ostalim uslovima prodaje. Imalac prava preče kupovine dužan je da se u roku od 15 dana od dana prijema ponude pismenim putem izjasni o ponudi. Pritom, ponuda i izjava o prihvatanju ponude mora se učiniti preporučenim pismom.

Zakon o obligacionim odnosima propisuje da ako ponuđeni izjavi da prihvata ponudu i istovremeno predloži da se ona u nečemu izmeni ili dopuni, smatra se da je ponudu odbio i da je sa svoje strane učinio drugu ponudu svome ranijem ponudiocu. Dakle, u tom slučaju nema izjave o prihvatanju ponude koja se zahteva Zakonom o prometu nepokretnosti. Kako imalac prava preče kupovine, kome je učinjena ponuda, u roku od 15 dana od dana prijema ponude, nije izjavio da prihvata ponudu, prodavac može prodati nepokretnost drugom licu, ali ne pod povoljnijim uslovima (po nižoj ceni od one navedene u ponudi).

Budući da se radi o prodaji suvlasničkog udela na nepokretnosti, sudski overitelji zahtevaju dokaz da je ispoštovano pravo preče kupovine, pa je prilikom overe kupoprodajnog ugovora neophodno priložiti povratnicu potpisanu od strane suvlasnika koji to pravo ima.

Mladi Pro Bono