Nasledili smo brat i ja porodicnu kucu.Ja ne zelim prodati kucu a brat hoce da proda. Ja nisam u situaciji da ga isplatim pa on preti da ce sudski prodati nasu kucu. Ne stanuje niko u kuci.Fizicki ne moze kuca da se podeli. Da li moj brat moze prodati kucu protiv moje saglasnosti? Hvala

Poštovani,

svako od suvlasnika svojim delom može da raspolaže slobodno, ali u slučaju prodaje suvlasničkog udela, drugi suvlasnik ima pravo preče kupovine. Ukoliko nije izvršena fizička deoba tako da se tačno može utvrdi koji deo pripada kojem suvlasniku ( odnosno kada postoje idealne polovine,Vi ste vlasnik sa 1/2 idealnog dela nepokretnosti a ne znate koji je to deo ), a između suvlasnika ne postoji sporazum o prodaji ili deobi, sud može izvršiti u vanparničnom postupku deobu nepokretnosti i podelom cene srazmerno suvlasničkim udelima sprovesti deobu. ( takozvana civilna deoba koju vrši, kada fizička deoba nije moguća). Na donošenje takve odluke nama uticaja sam način korišćenja ili nekorišćenja nepokretnosti pre donošenja sudske odluke.