Gde mogu da nadjem vazeci spisak potrebnih dokumenata potrebnih za kupovinu stana(prvi stan, nebitno da li je novogradja ili stara gradnja)?

Poštovani,

ne postoji nigde zvanično spisak. Ukoliko kupujete stan koji je useljiv i koji nije u izgradnji, potrebno je da utvrdite da li je lice koje se javlja na strani prodavca zaista i vlasnik stana koji Vam prodaje. Potreban Vam je izvod iz nadležnih javnih knjiga ( katastra nepokretnosti ili zemljišnjih knjiga u zavisnosti gde se stan nalazi) kako biste utvrdili da li je podavac zemljišnoknjižni vlasnik. Ukoliko prodavac nije zemljišnoknjižni vlasnik ( nije u gore pomenutom izvodu upsian kao vlasnik nepokrenosti ) onda je potrebno da Vam prezentira pravni osnvov na osnovu koga je on postao vanknjižni vlasnik.( to može biti ugovor o kuporodaji, ugovor o poklonu, ugovor o razmeni, rešenje o nasleđivanju). Tada morate voditi računa da li je taj ugovor snabdeven odgovarajućim pečatima nadležnih poreskih uprava,da li porez plaćen , da li je prodavac oslobođen poreza i sl, jer od toga zavisi upis u nadležne javne knjige Vas kao vlasnika nepokretnosti kada se upisujete preko vanknjižnog vlasništva. Celokupan pravni sled sticanja Vam je potreban. Što se tiče objekata u izgradnji, sve opet zavisi u kojoj je fazi izgradnje.Pravna dokumentacija mora da prati tehničku dokumentaciju. Potrebna je lokacijska dozvola, građevinska dozvola, prijava početka izvođenja radova, a ukoliko je zgrada završena i izvršen tehnički prijem potrebna Vam je i upotreba dozvola. U svakom slučaju, moj Vam je svet da pre nego što se upustite u proces zaključenja predugovora ili glavnog kupoprodajnog ugovora, angažujete advokata, koji bi proverio ispravnost papira i koji bi utvrdio da ono što kupujete nema nekih drugih tereta.