Postovani, molim vas za pomoc. Moj otac je dobio stan na ugovor o dozivotnom izdrzavanju 2006. godine (procenjen od drzavnih organa na 5 miliona dinara) i posle je ugovorom o poklonu taj stan pripao meni 2011. Sada zelim da ga prodam za nekih 70.000 evra a da kupim manji za 50.000. Da li placam porez na kapitalnu dobit i kako je racunam? Kako se danas vrsi razmena stanova? Meni bi se isplatila razlika od 20.000. Veliko hvala na pomoci i odgovoru

Poštovani,

Razmena stanova se vrši na osnovu Ugovora o razmeni nepokretnosti. Potpisi ugovarača moraju biti overini od strane suda.Postoji određena zakonska regulativa koja se odnosi na porez na prenos apsolutnih prava i porez na kapitalne dobitke. Kapitalnim dobitkom se smatra prihod koji obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu i to kod stvarnih prava na nepokretnostima. Stopa poreza na kapitalni dobitak je 10% od prodajne cene, odnosno tržišne cene nepokretnosti koju utvrđuje nadležni poreski organ ukoliko proceni da je ugovorena cena niža od tržišne. Kod prenosa prava putem razmene za drugo pravo, prodajnom cenom se smatra tržišna cena prava koje se daje u razmenu. Druga vrsta poreza je porez na prenos apsolutnih prava. S obzirom da je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava prodavac, odnosno prenosilac prava, kod razmene prava svojine na stanu veće površine za pravo svojine na stanu manje površine uz koji se vrši doplata u novcu, svaki od prenosilaca prava svojine plaća porez na prenos apsolutnih prava za onaj stan na kojem se vrši prenos prava. Porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5%. Na primer lice koje po osnovu razmene prenosi pravo svojine na stanu površine 50 m2 (uz doplatu u novcu) – porez na prenos apsolutnih prava plaća na poresku osnovicu koja odgovara vrednosti stana površine 50 m2, a lice koje po osnovu razmene prenosi stan površine 90m2- porez na prenos apsolutnih prava plaća na poresku osnovicu koja odgovara vrednosti stana čiji je to lice prenosilac.