Dobio sam u poklon plac sa kucom,koji sam na osnovu overenog ugovora u sudu i uknjizio na svoje ime,pre jedne godine.U ugovoru o poklonu stoji da poklonodavac poklanja poklon bez tereta i obaveza.Poklonodavac je svo vreme koristio predmet ugovora,bez ikakve nadoknade i uz moju pomoc,sve troskove i komunalije sam ja snosio i odrzavao kucu jer sam smatrao da je moja.Sada me poklonodavac tuzi za raskid ugovora i poziva se da je to simulovani ugovor. Koja su moja prava i mogucnosti u ovom slucaju?Hvala unapred.

Poštovani,

Članom. 66. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da “prividan ugovor nema dejstva među ugovornim stranama.” Dakle, na tužiocu je da dokaže da je ugovoro o poklonu prividno zaključen odnosno da je ugovorom o poklonu “prikriven” neki drugi ugovor (najčešće je u pitanju ugovor o kupoprodaji). Ukoliko tužilac uspe da dokaže da ni na Vašoj ni na njegovoj strani nije bilo prave volje za zaključenjem ugovora o poklonu, sud će usvojiti njegov tužbeni zahtev i poništiti ugovor o poklonu. Vi se možete braniti pozivom na Vašu savesnost odnosno da u momentu zaključenja ugovora niste znali niti ste mogli znati da je kod tužioca postojala volja za zaključenjem nekog drugog ugovora a ne ugovora  o poklonu.

Treba da znate da će u toku postupka sud, pored utvrđenja ništavosti ugovora o poklonu, ceniti i da li su ispunjeni uslovi punovažnosti tzv. disimulovanog pravnog posla odnosno onog ugovora kojim je simulovani ugovor o poklonu prikriven. To znači da ukoliko sud utvrdi da taj drugi ugovor ispunjava zakonske uslove za punovažnost a vi niste ispunili neku svoju obavezu koju takav ugovor predviđa, sud Vas može obavezati da drugoj ugovornoj strani nadoknadite štetu. Vi naravno tada možete dokazivati da ste svoju ugovornu obavezu  ipak ispunili.