Poštovani, zanima me kako se rešava sledeci problem: Ugovor o doživotnom izdržavanju sa mojim dedom je potpisao moj stric. Međutim u kratkom vremenskom periodu prvo je preminuo moj deda pa zatim i stric. Nakon njihove smrti je ostala živa moja baka i snaja (stričeva žena). Moj otac je preminuo nekoliko godina kasnije. Ostavinska rasprava po dedinoj imovini nije održana, a brigu o baki sam preuzela ja. Kakva su moja prava nakon bakine smrti?

Poštovana,

imovina koja je bila predmet ugovora o doživotnom izdržavanju pripala je nakon smrti vašeg dede, vašem stricu kao naknada za davanje izdržavanja. One ne ulazi u ostavinsku masu iza vašeg dede i ne može biti predmet nasleđivanja naslednicima koji su ostali iza pokojnog dede. Tu imovinu nasleđuju naslednici vašeg strica po sprovedenom ostavniskom postupku iza njega, njegovi potomci (ako postoje) i supruga. Ako nema potomaka, onda ta imovina pripada samo njegovoj supruzi.

Imovinu vašeg oca pak nasleđuju njegovi potomci i njegova supruga (vaša majka) po sprovedenom ostavinskom postupku.

Kada se pokrene ostavinska rasprava iza vašeg dede, ona će se sprovesti samo za onaj deo imovine koji nije bio obuhvaćen ugovorom o doživotom izdržavanju, jer će na njoj vaša strina prezentovati ugovor o doživotnom izdržavanju pa će jedan deo imovine koji je obuhvaćen ugovorom biti izuzet od raspodele naslednicima. Kao naslednici iza dede pozvaće se potomci i vaša baka. Kako oba sina (vaš otac i stric) nisu u životu, te ne mogu da naslede, umesto njih biće pozvani na nasleđe njihovi potomci (Vi, vaše sestre i braća kako rođeni tako i po stricu ako postoje). Svako od vas će deliti po 1/3 koja bi pripala jedna pokojnom stricu a jedna vašem ocu. Naslednici iza strica dele njegovu trećinu, a naslednici iza vašeg oca dele njegovu trećinu. 1/3 dobija baka supruga ostavioca.

Ako Vaš stric nema potomaka, njegov nasledni deo (1/3) na po 1/6 dele njegova supruga i njegova majka (vaša baka).

Nakon smrti vaše bake njenu imovinu će takođe deliti naslednici po zakonskom režimu, odnosno zaostavština pripašće unucima na jednake delove ukoliko baka pre toga ne ostavi testament i imenuje svog naslednika ili imovinu ugovorom o doživotnom izdržavanju ne prenese onom ko je izdržava do njene smrti.

Kako slutim da se radi o izuzetno komplikovanom imovinskopravom odnosu i da u konkretnom slučaju nisu razrešena određena imovinskopravna pitanja. Moj najdobronamerniji savet je da se posetite službu besplatne pravne edukacije organizovanu pri lokalnoj samoupravi ili advokata i obratite se za pravni savet. Takođe, preporučujem Vam da po informisanju o stanju imovine i koliko to vaša baka ima imovine u svojinu i dali ima uopšte nešto, i ako ima neke imovine, zaključite sa njom ugovor o doživotnom izdražavanju i tako dođete do određenog dela imovine kao naknadu za njeno izdržavanje. Inače ćete iza njene smrti ako se imovna deli na osnovu zakonskih pravila dobti deo imovine kao i ostali naslednici iza bake.

Saša Milosavljević, pravnik