Poštovani, prošle godine su me napala dva mladića, jurila po gradu i posle kilometer su me sustigli nakon čega se desila tuča i tom prilikom su njima nanete teške telesne povrede (prelom jagodične kosti i polomljena vilica). Da li postoji mogućnost da ja budem kažnjen kaznom zatvora iako ni na koji način nisam isprovocirao tuču? Unapred zahvalan

Poštovani,

iz onoga što ste napisali u svom pitanju, postojaće mogućnost da budete kažnjeni samo u slučaju ako je protv Vas pokrenut krivični postupak i u svojstvu ste okrivljenog za izvršeno krivično delo Teške telesne povrede i pod uslovom da u krivičnom postupku ne uspete da dokažete da ste izvršili krivično delo u nužnoj odbrani kako bi od sebe odbili istovremen protivpravan napad.

Naime, Vi ste istakli sledeće činjenice: da ste bili sami a njih dvojica, da ih niste isprovocirali uopšte te večeri (ili možda ranije), da ste na njihov napad prvo odgovorili bežanjem od napadača kilometar i na kraju kada su Vas stigli suprotstavili se njihovom napadu i onda im naneli teške telesne povrede.

Kako ste bili prinuđeni da se branite od njih, izvršili ste krivično delo u nužnoj odbrani, te bi trebalo da se u svojoj odbrani u krivičnom postupku pozivate na ovaj institut nužne odbrane propisan u čl. 19 Krivičnog zakonika.

Krivično delo je ono delo koje je zakonom predviđeno kao krivično delo, koje je protivpravno i koje je skrivljeno.  Ako je nekom licu ili više njih nanešena teška telesna povreda, radi se o izvršenju istoimenog krivičnog dela koje je propisano u čl. 121 Krivičnog zakonika.

Kazna za osnovni oblik ovog dela je kazna zatvora od 6 meseci do 5 godina, s tim ako je delo izvršeno u nehatu može se izvršilac  kazniti blažom kaznom, odnosno kaznom zatvora do 3 godine, a istom takvom kaznom će se kazniti i ako je delo učinio na mah, doveden bez svoje krivice u jaku razdraženost napadom, zlostavljanjem ili teškim vređanjem od strane povređenog (čl. 121 st. 4 i 5. KZ).

Nehat je lakši oblik krivice kod učinioca koji je izvršio skrivljeno krivično delo. Odnosno, krivično delo  ste izvršili u nehatu ako ste bili svesni da svojom radnjom, prema okolnostima konkretnog slučaja i prema vašim ličnim svojstvma možete naneti nekome telesne povrede (lakše ili teže), ali ste olako držali da do toga neće doći.

Znači, u praksi nehat bi bio sledeći slučaj: hipotetički, Vi ste kik-bokser pa ste znali da ih možete lako savladati i telesno povrediti ali ste olako držali da do toga neće doći, a oni nisu znali to pa se desilo suprotno, zaneli ste se u toj tuči i jednom ste polomili vilicu, a drugi je dobio prelom jagodične kosti, u tom slučaju Vi ste naneli teške telesne povrede u nehatu.

Međutim, Krivični zakonik propisuje i institut nužne odbrane koji sam iznad pomenuo, a koji je bitan za vašu odbranu, on propisuje da nije krivično delo ono delo koje je učinjeno u nužnoj odbrani. Nužna je samo ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od svog dobra ili dobra drugoga odbije istovremen protivpravan napad.

Učiniocu koji je prekoračio granice nužne odbrane može se kazna ublažiti. Ako je učinilac prekoračio granice nužne odbrane usled jake razdraženosti ili prepasti izazvane napadom može se i osloboditi od kazne.

Znači, u praksi je sledeći to slučaj: hipotetički, oni Vas napadnu (iz nekog razloga ali koji nije posledica vaše provokacije) na ulici, Vi krenete da bežite oni Vas jure i nakon kilometra sustignu, tu krene fizički nasrtaj na Vas i dolazi do tuče, Vi se branite od napada, znate neku borilački veštinu ili neki bar samo zahvat (ili ste pak samo krupan i visok čovek)  što vam je dovoljno da u toj odbrani jednom polomite vilicu a drugom jagodičnu kost (kako dolazi do svega ovoga u konkretom slučaju utvrdiće se na sudu u dokazom postupku). Kako ste naneli teške telesne povrede obojici napadača, prekoračili ste nužnu odbranu i izvršili krivično delo. Laički rečeno, preterali ste pa ste im dali više batina nego što su zaslužili. Ali iako ste preterali, bitno je da znate da je institut nužne odbrane fakultativni osnov za ublažavanje kazne za izvršno krivično delo, odnosno ako je došlo do prekoračneja usled jake razdraženosti ili prepasti izazvane napadom može se izvršilac i osloboditi od kazne. Što znači, ako uspete da dokažete da ste ih pretukli u nužnoj odbrani može Vam kazna biti ublažena ili pak možete biti oslobođeni od kazne ako ste ih pretukli usled jake razdraženosti i prepsti koja je izazvana fizičkim napadom na Vas. Okolnosti konkrentog slučaja Vam idu na ruku.

U daljem postupku Vam savetujem da angažujete advokata i obavite konsultacije sa njim.

Saša Milosavljević, pravnik