NAKON SMRTI MAJKE, OPŠTINSKI SUD DONEO JE OSTAVINSKO REŠENJE PO KOM SE JA NJENA ĆERKA OGLAŠAVAM NASLEDNICOM. OSTALI NASLEDNICI SU DALI IZJAVU DA MI NASLEĐE USTUPAJU. NAKON TOGA SAZNAJEMO DA JE POKOJNA MAJKA ZA ŽIVOTA DOBILA IZ OPŠTINSKOG SUDA REŠENJE O NASLEĐIVANJU DELA IMOVINE SVOG POKOJNOG ROĐAKA. ŽELELA BIH DA NAPRAVIM DOPUNU OSTAVINSKE RASPRAVE. DA LI JE PODNOSIM SAMA ILI I U TOJ DOPUNI MORAJU DA BUDU PRISUTNI I OSTALI NASLEDNICI.

Poštovana,

u skladu sa Zakonom o vanparničnom postupku ako se po pavosnažnosti rešenja o nasleđivanju pojavi imovina za koju se u momentu donošenja rešenja nije znalo, sud neće ponovo raspravljati zaostavštinu već će ovu imovinu novim rešenjem raspodeliti na osnovu ranije donetog rešenja o nasleđivanju. Međutim u Vašem slučaju, ostali naslednici su se prihvatili nasleđa i isto ustupili vama, što se smatra poklonom. Dakle, naknadno pronađena imovina raspodeliće se među naslednicima prema obimu i veličini nasleđenih delova na osnovu pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju. Kako su se u konkretnom slučaju ostali naslednici prihvatili nasleđa (bez obzira što su ga ustupili Vama) time su dali pozitivnu nasledničku izjavu, te se smatraju zakonskim naslednicima i na naknadno pronađenoj imovini. Ostaje mogućnost odricanja naslednog dela i na novopronađenoj imovini u korist drugog naslednika, tj. Vas. Međutim, ne važi pretpostavka o odricanju naslednog dela i na novopronađenoj imovini u korist drugog naslednika.(primer iz sudske prakse Rešenje okružnog suda u Valjevu Gž. 1347/2006 od 20.12.2006. godine)