Stan nije uknjizen, suprug mi je umro a svi ugovori i dokumentacija o stanu vode se na njegovo ime. Interesuje me da li ja kao njegova supruga mogu uknjiziti stan na svoje ime bez obzira sto na ugovorima pise ime mog pokojnog supruga? Takodje me interesuje sta je potrebno za uknjizbu stana?

Poštovana,
prvo je potrebno da sprovedete ostavinski postupak iza Vašeg pokojnog muža,pred nadležnim sudom prema mestu prebivališta, predlogom za pokretanje ostavinskog postupka. Prvi nasledni red činite Vi i vaša zajednička deca, i /ili deca Vašeg bivšeg supruga. Ukoliko nemate dece, Vi kao supruga ne nasleđujete u prvom naslednom redu , nego se na nasleđe pozivate sa naslednicima II naslednog reda ( roditelji , ostavioca, ako njih nema, braća i seste, primenom prava predstvaljanja i to do III naslednog reda).
Tek nakon sprovedenog ostavinskog postupka, u kome ćete biti oglašeni za naslednika ( konkretno za predmetnu nepokretnost u celini ili u idealnom delu, a što zavisi od nasledničkih izjava koje budu date na raspravi) možete podneti zahtev za uknjižbu prava svojine na stanu ili idealnom delu predemtnog stana. Osnov će Vam biti to ostavinsko rešenje, ali s obzrom da se radi o vanknjižnom vlasništvu biće potrebno i da dostavite celokupan pravni sled dokumetacije na osnvou koje je Vaš bivši suprug stekao vanjknjižno pravo svojine na predmetnom stanu.( ugovor o kupoprodaji , ugovor o otkupu i sl.) u originalu ili sudski overenoj fotokopiji.( ukoliko je stan stečen u toku trajanja braka i predstavalja Vašu zajedničku imovinu, imate prava da tražite izdavanje po osnovu bračne tekovine, čime
ćete smanjiti nasledni deo ostalih naslednika, ali Vam napominjem da ukoliko ostali naslednici to ne prihvate u ostavinskom postupku,odnsono budu se protivili tome, ostavinski postupak će se prekinuti i Vi ćete biti upućeni da pokrenete parničnhi postupka za utvrđenje. Sve ovo zavisi od toga skim ćete biti pozvani na nasleđe i ko će od naslednika dati kakvu nasledničku izjavu.)