Postovani,imam sklopljen ugovor o zakupu drustvenog stana na neodredjeno vreme sa JP koje nije vlasnik stana, niti ima prava raspolaganja na stan, vec to ima drugo pravno lice.Ugovor je sklopljen 21.XX.200X god na moje ime.To je bio preduslov za sklapanje ugovora o otkupu stana,koji je i sacinjen izmedju mene i drugog pravnog lica koje ima pravo raspolaganja na stan.Medjutim JP je podnelo tuzbu za naplatu potrazivnja po osnovu zakupnine, koja nije placena.Prvostepeni sud je doneo odluku u korist tuzioca, kao i drustepeni sud pozivajuci se na moj ugovor o zakupu, kao i ugovor o koriscenju stana, te da sam ja u obavezi da regulisem sporna potrazivanja.S obzirom da se radi mom licnom pravu a ne naslednom sto dokazujem i sa resenjem o nasledjivanju gde se stan ne pominje jer stan nije imao svojstvo vlasnistvo.DA LI SAM JA U OBAVEZI DA PLATIM SPORNA POTRAZIVANJA S OBZIRO M NA GORE NAVEDENO? Unapred zahvalan.

Poštovani,

odgovor na Vaše pitanje je vrlo jasan. Kako ste i sami u pitanju naveli i prvostepeni i drugostepeni sud su doneli odluku kojom su Vas obavezali na plaćanje spornog potraživanja pa prema tome apsurdno je savetovati Vas u drugom pravcu sem onog da je Vaša obaveza da platite predmetna potraživanja te da ste u obavezi da ista izmirite.